Marcel Sarot reviews new edition of Synopsis Purioris Theologiae (1625)

Marcel Sarot

Marcel Sarot, professor of fundamental theology at Tilburg School of Catholic Theology, reviewed the first volume of the new bilingual edition of the Synopsis Purioris Theologiae (1625) for the Nederlands Theologisch Tijdschrift. This review is freely available online here (PDF). Its conclusion reads:

Deze uitgave ontsluit een belangrijk 17de-eeuws werk, waarvoor niet alleen ideeën- en dogmenhistorische, maar zeker ook theologische interesse zal zijn. Op onderdelen verrast het boek, bijvoorbeeld in zijn genuanceerde behandeling van het filioque. Dit geldt ook voor de toeschrijving van affecten aan God. Waar een groot deel van de traditie (van Anselmus tot Thomas, van Calvijn tot Klaas Schilder) zegt dat wanneer de Schrift een emotie aan God toeschrijft het niet om een affect maar om een effect gaat (God is niet echt boos maar straft wel), zegt de Synopsis dat het niet om een passie maar wel om een affect gaat. Het is niet moeilijk om te voorspellen dat deze fraaie uitgave nog veel bestudeerd en geciteerd zal worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.